• SMA NEGERI 1
    PADANG GELUGUR
  • PROVINSI SUMATERA BARAT

WIRID REMAJA

 

Warid itu dapat memasuki hati dan rasa seorang hamba, apabila hati si hamba telah bersih dari pengaruh duniawi yang meresahkan dan mengendorkan iman. Hati akan menjadi bersih menurut wirid yang di lakukan oleh si hamba dengan terus menerus, tertib, dan kontinyu. Memelihara terlaksananya wirid sangat diperlukan bagi terangnya hati manusia dengan nurullah.Orang yang melaksanakan wirid dalam ibadah, adalah orang yang memelihara hubungannya dengan Allah secara tetap, tidak pernah tertutup dalam saat dan waktu yang tetap pula. Dalam keadaan apa pun dan di manapun, ia senantiasa menjaga ibadah rutinnya itu dengan baik dan dikerjakan sebagus-bagusnya. Contoh ibadah yang diwiridkan seperti salat sunah yang dipilih untuk diwirid, zikir yang diwiridkan, puasa sunat yang diwiridkan, dan lain-lainnya. Hamba yang wirid selalu membasahi jiwa dan lidahnya dengan zikrullah. Karena dikerjakan secara rutin, maka ibadah tersebut sudah menjadi kebiasaan serta dikerjakan dengan senang hati dan dirasakan kenikmatannya. 

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
PERPUSTAKAAN

Pustaka adalah sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Perpustakaan dan In

01/02/2023 13:45 - Oleh Admin Website - Dilihat 22 kali
BRIEFING

Morning briefing atau briefing pagi adalah sebuah pengarahan yang diberikan kepada karyawan, anggota suatu kelompok, ataupun perkumpulan masyarakat yang akan mengad

01/02/2023 12:46 - Oleh Admin Website - Dilihat 16 kali
OSN K & P

  Dapat "Buku Gratis" sebagai tambahan referensi dalam mendampingi anak-anak ketika membahas soal-soal olimpiade matematika. Saya sebut Buku Gratis yang diberi tanda petik, karena

01/02/2023 12:38 - Oleh Admin Website - Dilihat 18 kali
LOMBA MENULIS ESSAI

Secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif-personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian la

21/01/2023 13:17 - Oleh Admin Website - Dilihat 31 kali
KARYA TERBAIK MEMBACA CERITA RAKYAT

CERITA RAKYAT adalah cerita yang berasal dari masyarakat lampau, yang kerap diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut merupakan ciri khas khusus untuk negara yang memiliki

21/01/2023 13:08 - Oleh Admin Website - Dilihat 35 kali